Almaszüret 2014
8 tipikus hiba, amit mindenki elkövet a külföldi munkvállalás előtt!
Ingyenes PDF anyag
Az anyag letöltéséhez be kell jelentkezni!
Kérek e-mailt
az új külföldi munkákról!
Álláskeresői hirdetés feladása
Németet szeretnék tanulni!

Hírek a külföldi munka világából

Hogyan működik Ausztriában:

Bejelentési kötelezettség

Azoknak a külföldi állampolgároknak, akik munkavállalás vagy letelepedés céljából utaznak Ausztriába, a beutazást követő 3 napon belül be kell jelent­kezniük az ausztriai lakcím szerinti kerületi önkormányzati hivatalnál vagy községházán, ahol fényképes igazolványt is igényelhetnek.

A bejelentőlap (Meldezettel) beszerezhető az illetékes hivataloknál, trafikokban, egyes anyakönyvi hivatalokban, de letölthető a www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/meldezettel.html  címről is.

Társadalombiztosítás

Az osztrák társadalombiztosítási rendszer magába foglalja az öregség, betegség, anyaság, rokkantság, fogyatékosság, valamint munkanélküliség esetén nyújtott ellátásokat.

Társadalombiztosítási járulék fizetése szinte minden foglalkozási csoport esetén kötelező, cserébe meghatározott ellátásokat lehet igénybe venni.
A járulékfizetők térítésmentesen igénybe vehetik az állami kórházak, vala­mint a betegbiztosító pénztárral szerződésben álló orvosok, szakorvosok szolgáltatásait. 
Az ingyenes ellátás igénybevételéhez fel kell mutatni az ún. beteglapot (Krankenschein). A társadalombiztosítási járulékot a munkálta­tó fizeti be az illetékes hatóságnak. 
A munkáltató feladata a munkavállalók társadalombiztosítási rendszerbe történő bejelentése is. 
A bejelentés után minden biztosított TAJ számot kap.

Adózás

Ausztriában a személyi jövedelemadó alapja az egy naptári év (január 1. és december 31. között) alatt szerzett jövedelem. A személyi jövedelemadót és a társadalombiztosítási járulékokat a munkáltató vonja le a munkavállaló béréből. Az egyszerre több munkáltatónál dolgozó, illetve más forrásokból is jövedelemre szert tevő munkavállalóknak külön adóbevallást kell készíte­niük.

A bevallást május 15-ig kell elkészíteni és leadni.

Azok a személyek, akik több, mint 6 hó­napja lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek Ausztri­ában, korlátlanul adózásra kötelezettek (a tartózkodás első napjától kezdve visszamenőleges hatállyal érvényesül). 
Azok az uniós állampolgárok, akiknek bár nincs Ausztriában lakhelyük, de fő jövedelmi forrásuk Ausztriában van (a jövedelmük 90%-ára itt tesznek szert, vagy a külföldi jövedelmük nem magasabb összesen 10000 eurónál), kérvényezhetik a korlátlan adókötelességet.

Ekkor a korlátlan adókötelesség ellenére csak az ausztriai jövedelmeik képezik az adó tárgyát. Ausztriában a többkulcsos adózás van életben. A személyi jövedelemadó mértékének alakulásáról ezen a honlapon található tájékoztató.

Nyugdíj

Minden EU tagállam nyugdíjas állampolgára, aki kereső tevékenységet szeretne folytatni, illetve le szeretne telepedni egy másik tagállamban, jogosult a letelepedési engedélyre.

Hogyan működik Németországban:Bejelentési kötelezettség:

Az új német idegenrendészeti törvény értelmében az EU tagországok állampolgárainak nem szükséges tartózkodási engedélyt kérniük Németországban. 
A hosszabb időtartamú (három hónapot meghaladó) tartózkodás esetén a szabad mozgásra jogosult EU-állampolgárok hivatalos igazolást kapnak.

Az EU-polgárok csakúgy, mint a németek – azon szövetségi tartomány lakcímbejelentési előírásainak megfelelően jelentkeznek az adott lakcímbejelentő hatóságnál (általában Rathaus), amely tartományban lakást találtak. 
A korlátlan tartózkodásról szóló igazolást (Freizügigkeitsbescheinigung) a lakcímbejelentő hatóságnál lehet kikérni. Ezen igazolással rendelkező EU-állampolgárok azon családtagjainak, akik nem rendelkeznek valamelyik EU-tagország állampolgárságával, továbbra is szükségük van EU-tartózkodási engedélyre.


Társadalombiztosítás

A munkába állást követően a munkáltató köteles a munkavállalót a társadalombiztosítási intézményekhez bejelenteni. A munkavállaló regisztrációs számot kap, amely alapján a társadalombiztosító nyilvántartja a biztosítási időszakokat és a fizetéseket.

A társadalombiztosítási járulék összegének fele a munkavállalót, másik fele pedig a munkaadót terheli. A munkavállaló részét bruttó béréből visszatartják, és a munkaadó által fizetett járulékkal együtt továbbítják a biztosítóhoz.

A munkavállalónak a következő társadalombiztosítási járulékokat kell befizetnie: egészségbiztosítás, munkanélküli biztosítás, nyugdíjbiztosítás és ápolásbiztosítás. A betegbiztosítást a munkáltató és a munkavállaló közösen fizeti. 
A munkavállalók különböző kötelező betegbiztosítók közül választhatnak. 
A munkavállalót a munkaadó jelenti be az általa választott kötelező betegbiztosítónál. Az egészségbiztosítási járulék 2009. július. 1.-től egységesen minden kötelező betegbiztosítónál 14 % + tagsági járulék 0,9 %.  

Adózás

Németországban a munkavállalónak a munka megkezdésekor adókártyát (Lohnsteuerkarte) kell igényelnie az adóhivatalnál (Finanzamt). Az adókártyát évente postán küldi meg az adóhivatal a munkavállaló részére. A munkáltató által a fizetésből levont személyi jövedelemadó összege a munkavállaló személyi jövedelemadójának előlegét képezi.

Az adózásra kötelezettek körét az adózásról szóló törvény határozza meg (§149 Abgabe der Steuererklärungen). Azoknak a személyeknek, akiknek adóbevallást kell készíteniük, az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtaniuk azt. Az adóév január 1-jétől december 31-ig tart.

Németországban progresszív adózási rendszer van érvényben. Ennek lényege, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkezők magasabb adót fizetnek. Az adózás mértéke attól is függ, hogy az adóalany melyik adókategóriába tartozik. Az adókategóriák (Németországban 6 adókategória létezik) figyelembe veszik az adóalany családi állapotát és más tényezőket is. A teljes levonások a fizetés kb. 40 %-át teszik ki.

Németország és Magyarország között egyezmény (1979. évi 27. törvényerejű rendelet) van érvényben a kettős adóztatás elkerüléséről, amely alapján a megszerzett jövedelem csak az egyik tagállamban adózik. A munkavégzés helye szerinti tagállamban adózik a nem önálló munkáért kapott fizetés vagy más hasonló térítés, ha

– a munkavégzés időtartama meghaladja a 183 napot, vagy

– a munkavégzés időtartama kevesebb ugyan, mint 183 nap, de a fizetést a munkavégzés helye szerint illetőséggel bíró munkáltató vagy annak telephelye biztosítja.

Fontos tudni, hogy a munkaadó a munkába álláskor köteles bejelenteni az új munkavállalót az illetékes szerveknél. Ehhez szükséges, hogy a munkavállaló az adott hónap közepéig bemutassa a munkaadónak a lakcímbejelentő papírt, az adókártyát, egy német bankszámlaszámot, valamint a betegbiztosítási tagságról és szociális igazolványról (ún. Sozialversicherungsausweis) szóló igazolást (kb. 8 hét múlva küldik postán, így érdemes a biztosító cégtől faxon előzetes igazolást kérni a tagságról). Előfordulhat, hogy a felsoroltak hiányában a munkaadó az első hónap végén nem tudja kifizetni a munkavállalónak járó bért.

Nyugdíj

A német nyugdíj-biztosítási rendszer ellátásai kiterjednek a munkavállalókra, közszolgálatban dolgozókra, gazdákra, bányászokra, bizonyos önálló vállalkozókra, 3 év alatti gyermeket nevelő személyekre, szociális ellátásban részesülőkre (pl. munkanélküli ellátások), polgári szolgálatosokra, önkéntesekre.

Hogyan működik Olaszországban (Dél-Tirol):Bejelentési kötelezettség:

Uniós állampolgárok érvényes útlevél vagy személyi igazolvány birtokában szabadon beutazhatnak Olaszország területére. 
Három hónapot meghaladó tartózkodás esetében azonban tartózkodási engedélyt kell kérniük. 8 napon belül be kell jelentkeznie a lakóhelye szerint illetékes idegenrendészeten (Questura) és tartózkodási engedélyt (permesso di soggiorno) kell igényelnie a tartózkodási hely szerinti rendőrkapitányságon.

A munkavállalási célú tartózkodás esetén az igénylő laphoz csatolni kell az útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolatát, valamint a munkavégzés jellegét igazoló dokumentumot. 
Tanulmányi célú tartózkodás esetén teljes körű betegbiztosításra van szükség, igazolni kell a megélhetéshez szükséges forrásokat, valamint csatolni kell a hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentumot. 
A családtagokat a tartózkodási engedély igénylőjével azonos tartózkodási jogok illetik meg az igénylés során.

A tartózkodási engedéllyel kapcsolatban további részletes információk az olasz rendőrség honlapján találhatók.

Társadalombiztosítás:

A tartózkodási engedély megszerzése után a munkavállaló társadalombiztosítási járulék fizetésére köteles, amelyet a munkaadó közvetlenül az INPS - Institutio Nazionale Di Previdenza Social-nak fizet.

Emellett a munkavállalónak regisztráltatnia kell magát az Azienda Sanitaria Locale (ASL) helyi szervénél, ahol egészségbiztosítási számot kap. Ez ingyenes orvosi ellátásra jogosítja. Önálló és szabad foglalkozásúaknak maguknak kell gondoskodniuk a helyi INPS-hez történő bejelentkezésről.

Adózás:

A személyi jövedelemadót (Imposta sul Reddito – IRE) a munkavállalótól vonják le. 
Amennyiben kereső tevékenységet kíván folytatni, adószámra van szükség (codice fiscale).

Olaszországba történő megérkezés után további információkért forduljon a közvetlen adózásban illetékes hivatalhoz (Ufficio Imposte Dirette). Az összes helyi adóhivatal a telefonkönyvben van feltüntetve „Uffici Finanziari” címszó alatt.

Olaszországban a személyi jövedelemadó három kulcsos, és progresszívan növekvő, azaz csak a meghatározott jövedelemsávok adóznak magasabb kulccsal. A 100.000 eurót meghaladó jövedelem után további 4%-os ún. szolidaritási adót kell fizetni.

A személyi jövedelemadóról további információk találhatók az olasz Pénzügyminisztérium honlapján.

Olaszországban az általános 20%-os adókulcs mellett két kedvezményes ÁFA kulcsot alkalmaznak, melyek mértéke 10%, illetve 4,5%. Olaszországban a helyi vállalkozások jövedelmei, valamint a nem Olaszországban honos, de az országból származó bevétel után kell társasági adót fizetni. Az adó mértéke 33%.

A vállalkozások adózásáról részletes információkat találhat az olasz Befektetési Ügynökség honlapján.

Nyugdíj:

Az olasz nyugdíj biztosítási rendszer ellátásai kiterjednek a munkavállalókra, különleges elemek révén a közszolgálatban dolgozókra és az önálló vállalkozókra. A baleseti nyugellátások kiterjednek kétkezi munkásokra, a veszélyes munkahelyen dolgozókra, a gazdákra, különleges elemek révén a tengerészekre.

Hogyan működik Svájcban:Bejelentési kötelezettség:

2011. május 1. óta a magyar állampolgárok korlátozás, előzetes munkavállalási engedély beszerzése nélkül, az EU legtöbb tagállamának polgárával azonos feltételek mellett vállalhatnak munkát Svájcban. (A román és a bolgár állampolgárok átmenetileg, 2014-ig továbbra is csak előzetes munkavállalási engedély birtokában, korlátozásokkal vállalhatnak munkát.)

Bővebb információk találhatók az EU-állampolgárok, így magyar állampolgárok, svájci munkavállalási feltételeiről a hivatal nevére kattintva. Svájci Szövetségi Migrációs Hivatal (Bundesamt für Migration).

A munkát vállalóknak az érvényes munkaszerződés birtokában tartózkodási engedélyt kell kérniük a svájci hatóságoknál. A különféle (tartós, rövid idejű stb.) tartózkodási engedélyek kérésének módja.  

A munkavállalás és tartózkodás, annak jogi és pénzügyi feltételei, kötelezettségei (pl. adózás, egészségbiztosítás, stb.) szempontjából Svájcban kantonról kantonra változhatnak a szabályozások, a beszerzendő és bemutatandó dokumentumok köre, az ügyintézési időtartam stb, ezért a munkavállalás előtt feltétlenül tájékozódjon annak a kantonnak a munkaügyi hatóságánál, ahol munkát vállalni szándékozik. 

Társadalombiztosítás:

A munkanélküli segélyen és a kantonok családi támogatásán kívül Svájcban a szociális biztonság a Szövetségi Társadalombiztosítási Hivatal (FOSS) felelőssége.

A társadalombiztosítás különböző ágait decentralizált irodák (kompenzációs alapok) vezetik. Ezek foglalkoznak a nyugdíjjal és az özvegyi juttatásokkal, a családi támogatásokkal, a foglalkoztatói nyugdíjalapokkal, a beteg- és baleset-biztosítókkal.  Az egész hálózatot pedig a Szövetségi Társadalombiztosítási Hivatal felügyeli.

A svájci társadalombiztosítás alapját a foglalkoztatottak és a munkaadók befizetései adják. Azonban a munkáltatók nem járulnak hozzák az alkalmazottak betegbiztosításához.

A baleset-biztosítás és a nyugdíj kivételével az alapok nem tartoznak a költségvetéshez, a betegbiztosítás esetén a kantonok is hozzájárulnak a biztosítási összeghez.

Jelentkezni írásban lehet az illetékes biztosítónál, biztosítási alapnál, attól függően, hogy az ügyfél milyen biztosításhoz járul hozzá. Szerződéskötéshez szükség lehet orvosi kivizsgálásra vagy orvosi szakvéleményre.

Ha valaki Svájcban dolgozik, akkor szinte biztosan csatlakoznia kell a svájci társadalombiztosítás rendszeréhez.

Mivel Svájc szövetségi alapon szerveződött, ezért nincs egységes szociális rendszer, a kantonok társadalombiztosítási folyamatai jelentősen eltérhetnek.

A svájci tb bonyolultsága gyakran igen nehéz helyzetbe hozza a tapasztalatlan munkavállalót.

A svájci társadalombiztosítás pillérei.

A svájci tb-hez tartozik az egészségbiztosítás, a családi támogatások, nyugdíjak, túlélők és a rokkantsági biztosítás és baleset-biztosítás (a munkahelyi és az attól független balesetekre is), valamint a foglalkozással járó megbetegedésekre is kiterjed.

Kinek kell csatlakoznia a társadalombiztosítási rendszerhez?

Nemzetiségtől és állampolgárságtól függetlenül minden Svájcban folyamatosan tartózkodónak (rezidens) rendelkeznie kell biztosítással születése vagy letelepedése napjától számítva.

Az öregségi és rokkantsági biztosítást is mindenkinek fizetnie kell, aki állásban van vagy húsz évnél idősebb munkanélküli. Ha valaki azért érkezik Svájcba, mert a megtakarításaiból akar élni (tehát nagyon gazdag), annak is kell nyugdíjjárulékot fizetni. Elvileg a családi hozzájárulás, a baleset-biztosítás és a nyugdíjbiztosítás fizetése csak a fizetésből élő munkavállalók számára kötelező.

Adózás:

A svájci vállalati és személyi adókulcsok európai viszonylatban is a legalacsonyabbak közé tartoznak, hiszen a vállalati adókulcsok 8-31%, a személyek adókulcsai pedig 7-23% között mozognak.

Az adók döntő részét a kantonok és a települések vetik ki, amely erős adóversenyt eredményez. A vállalkozások és magánszemélyek egyaránt három szinten adóznak Svájcban: állami, kantonális, önkormányzati szinten (kivéve a holdingtársaságokat, melyek nyereség- és tőkeadót csak szövetségi szinten fizetnek).

Minden adó, amelyet a kantonok és az önkormányzatok vetnek ki, közvetlen adók. Közvetett adó a többletérték vagy forgalmi adó, amelyet a Szövetségi Adóhatóság (Eidgenössische Steuerverwaltung) vet ki. A 7,6%-os általános ÁFA-kulcs messze az egyik legalacsonyabb Európában.

A természetes személyek tőkenyereségét nem adóztatják meg kivéve, ha azzal professzionálisan kereskednek. A vagyonadó 1% alatt marad és az örökösödési adót több kantonban már el is törölték.

Adórendszerük egyedisége és a nagymértékű adóverseny következtében az adóhatóság abszolút partnerként kezeli az adózókat. Ennek megfelelően még arra is lehetőség van, hogy az adóalany a hatósággal külön adózási szerződést kössön, amelyben megállapodnak, hogy mely munkabér és értékcsökkenési leírás fogadható el levonható költségként. Adókedvezményeket a kantonok biztosíthatnak, illetve szövetségi szinten kizárólag a gazdaságilag kevésbé fejlett területeken adható.

Fentieknek megfelelően a közvetlen adókat egyetlen szerv, a kantonális vetheti ki. A természetes személyek a lakhelyük szerint adóznak még akkor is, ha más településen dolgoznak. A vállalkozások az értékképzés helyszínén, vagyis a cég telephelye szerint vagy a konkrét termelés helyén adózhatnak. Ezért gyakori Svájcban, hogy holdingok esetében a központ olyan kantonban van, ahol a bérköltségek magasak, de alacsonyak az adókulcsok, a termelést viszont olyan kantonban folytatják, ahol esetleg az adóterhek magasabbak, de a bérköltségek alacsonyabbak.

 Az egyes adófajták és kulcsok:

 Szövetségi szint: közvetett és közvetlen adókat is kivet.

A vállalati nyereség-adókulcs (Gewinnsteuer) mértéke szövetségi szinten egységesen 8,5% az 1998 évi adóreform óta (előtte progresszív módon szabályozták). Vetítési alap az adózás utáni tiszta profit. Kantonális szinten ezt a proporcionális adót már progresszíven vetik ki (lásd később).

Tőkeadót (Kapitalsteuer) a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozóknak szövetségi szinten nem kell fizetniük.
Elszámolási adó (Verrechnungssteuer): minden osztalék illetve minden egyéb a részvényeseknek nyújtott pénzértékű juttatás után 35%-os adókulccsal terhelik a jövedelmet. 
Svájci illetőségű részvényesek ezt az összeget éves adóbevallásukkor visszaigényelhetik. Nem svájci illetőségű részvényesek ezt nem tehetik meg, de amennyiben Svájc államukkal szerződést kötött a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény alapján (Magyarország esetében is fennáll) felmentés igényelhető. Ennek mértéke általában 2-30% között mozog.

Katonasági pótlék (Wehrpflichtersatz), amely csak svájci állampolgár kötelezettsége
Többletértékadó (Mehrwertsteuer (MwSt): adóalanyok, akiknek éves árbevételük meghaladja a 75.000 CHF-t illetve külföldről származó szolgáltatásai a 10.000 CHF-t illetve vámfizetésre kötelezettek. Svájc rendelkezik a legalacsonyabb ÁFA-kulccsal Európában. A normálkulcs értéke 7,6%, a csökkentett adókulcs 2,4%. Csökkentett kulcs alkalmazható: étel- és italáruknál (kivéve az alkoholtartalmú borokat), szárnyasok, haszonállatok, halak, magvak, élő növények, vágott virág, gabona, takarmányok, műtrágyák, gyógyszerek, újságok és napilapok, könyvek, nyomdai termékek, rádió- és Tv-társaságok szolgáltatásai. A szállodai szolgáltatásokat 3,6% adó terheli. 
Azon kisvállalkozások, amelyek éves forgalma legfeljebb 250.000 CHF és adójuk max. 4.000 CHF-t, felmentést élveznek az adófizetési kötelezettség alól. Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében azon adózásra kötelezett vállalkozások, melyek éves forgalma max. 3.000.000 CHF-et és éves adója max. 60.000 CHF-t, egyszerűsített adóelszámolást valósíthat meg ún.átalányadózás formájában.
A Mehrwertsteuert külföldi magán- és jogi személyek egyaránt visszaigényelhetik 500 CHF-es értékhatár felett. A visszaigénylést évente egy alkalommal a naptári évet követő 6 hónapon belül az alábbi címen lehet benyújtani: Eidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Mehrwertsteuer, 3003 Bern, Schwarztorstr. 50. Az adó visszaigénylésének lebonyolításához a külföldi kérelmező meg kell, hogy hatalmazzon egy svájci lak ill. székhelyű magán- illetve jogiszemélyt.

Ún. bélyegadó (Stempelsteuer): Pénzpiaci papírok forgalma (svájci lakos esetén 0,15%, külföldi cég rezidense esetén 0,3%) biztosítási prémiumok kifizetése (2,5-5%) után. Cégalapításnál is kell Stempelsteuert fizetni abban az esetben, ha részvénytársaságot (AG) alapítanak és a törzstőke értéke meghaladja a 250.000 CHF-t. Ebben az esetben a pecsétadó értéke 1%.
További szövetségi szinten felmerülő adók: dohányadó, söradó, égetett szesz adója, ásványi olajadó, gépkocsiadó valamint a vámok.


Kantonális illetve megyei szint: csak közvetlen adókat vet ki.

Jövedelemadó és kiegészítő vagyonadó (Einkommensteuer mit ergänzender Vermögensteuer): adóalanyok a természetes személyek bruttó jövedelmeik után. Különbséget tesz a családi állapot alapján a tarifákban. A családosok illetve házasok alacsonyabb kulccsal adóznak. Progresszív adófajta, mely értéke a kantontól és a jövedelem mértékétől függően változik: A szövetségi átlagot 2006-ban a következő értékek jelzik, megjegyezve, hogy pl. Zürich kantonban ("Greater Zurich Area") kedvezőbbek az adókulcsok.

CHF 50.000 jövedelem esetén: 5,23% (kantonálisan 2,37-7,15%). CHF 100.000 jövedelem esetén: 12% (kantonálisan 6,4-15,15). CHF 200.000 jövedelem esetén: 20,71% (kantonálisan 13,13-24,52%). 300.000 CHF felett egységes maximális adókulcs létezik kantontól függően Zürichben 13%, Basel-Stadt 26%, Bern: 6,50%, Genf 19% stb.. Ezen adókulcsok alapján meghatározzák az ún. egyszerű adót, amelyből további adólábak segítségével határozzák meg a kantonális (105%), majd az önkormányzati szinten (122%) fizetendő adót s végül az egyházadót (11%), amelynek együttese adja a teljes jövedelemadót (a zárójelben a Zürich kantonra vonatkozó értékek szerepelnek).

Vagyonadó (Vermögensteuer): az adó vetítési alapja a nettóvagyon, ezért általában vagyontárgyaikon terhelést hagynak gyakran a svájciak pl. jelzálog. Csak kantonális szinten fizetik. Adómentes a vagyon kantontól függően 50.000 és 100.000 CHF között. Az adó mértéke mindenképpen 1% alatt van. Pl. 1.000.000 CHF nettó vagyon esetén 0,2-0,7% között mozog. Kisebb vagyon esetében minden kanton lehetővé teszi az adómentességet. Így pl.egy egyedül álló személy Sionban (Wallis) 21.000 CHF értékű vagyon alatt, míg Bellinzonában 201.000 CHF érték alatt adómentes.

Az örökösödési adót szövetségi szinten is és néhány kantonban is eltörölték. Azok a kantonok, amelyek elismerik az örökösödési adót, döntő többségében felszabadítják az adómegfizetése alól a házastársakat és az egyenesági leszármazottakat.

Jogi személyek vállati adója és tőkeadó (Gewinn- und Kapitalsteuer) kantonális szinten: a nettó profit és az alaptőke alapján kerül meghatározásra. Zürich kantonban 4-10% között a jövedelemintenzítás függvényében többlépcsős rendszerben (az alapadó 105%-a itt is a kantoné, az önkormányzaté 122%, az egyházé 11,02%), Luzernben proporcionálisan 4%, progresszívan csak Graubündenben 3,5%-15% között.
A tőkeadó esetében proporcionálisan vetítik ki az adót (1,5 ezrelék Zürichben, 1 ezrelék Luzernben), kivéve Graubündet, ahol progresszív 2,3-2,5 ezrelék között. Szövetségi szinten nem kell tőke adót fizetni és kantonális szinten is mindenképpen 1% alatt van - 0,1 és 2,5 ezrelék között .

Mindezeken felül a svájci adójog kantonális szinten elismeri az ingatlan utáni nyereségadót, az ingatlan eladási adót és egyéb a tulajdon viszonnyal összefüggő adófajtákat (motorkerékpár adó, autóadó, ebadó stb). Az autókra a gépjárműadót a teljesítmény – és a súly függvényében vetik ki a kantonok. Átlagos éves mértéke 400 CHF. Ingatlanok eladása esetén kivetik a kantonok az átruházási illetéket, mely 1 és 3% között mozog és alapja az eladási ár.

Az ingatlanadó vonatkozásában 6 kanton –köztük Zürich sem- egyáltalán nem veti ki ezt az adófajtát. Egyéb kantonokban mind a természetes mind pedig a jogi személyek ingatlanjaira kivetik. 
A svájci lakossság 60%-a azonban bérleményekben él. 
Az ingatlanadó érinti az ingatlanokat, a telekkönyvbe bejegyzésre került önálló és tartós jogokat, bányákat valamint társtulajdonosi részesedéseket is. Az adót az adott önkormányzat határán belül fekvő ingatlan után telekkönyvi tulajdonosa fizeti. 
Amennyiben haszonélvezet is terheli az ingatlant, az adó befizetője a tulajdonos helyett a haszonélvezeti jog tulajdonosa. Kivételek az ingatlanadó megfizetése alól: általában a közcélokat szolgáló ingatlanok (önkormányzati épületek, parkok, iskolák stb.). Egyes kantonokban pl. Jura a templomok és egyházi ingatlanok, közhasznú társaságok, alapítványok ingatlanjai (Freiburg).
Az adó alapja: az ingatlan bruttóértéke. 
Az adó mértéke: proporcionális adó, melyet ezrelékben határoznak meg az egyes kantonok. Általában 0,3 és 3,0 ‰ között mozog.

Nyugdíj:

Alacsony adók, nagyon jó közbiztonság, gyönyörű tájak, kitűnő egészségügyi ellátás, néhány kitűnő indok arra, hogy miért érdemes Svájcban visszavonulni vagy egyszerűen csak ott tölteni a nyugdíjas éveket.

Az EU/Efta tagországok visszavonulni óhajtó állampolgárai (és családtagjaik)minden további nélkül megkapják a tartózkodási engedélyt, ha tudják igazolni, hogy megfelelő anyagi forrással rendelkeznek a svájci élethez. Rendelkezniük kell svájci egészség és baleseti biztosítással is.

Az első tartózkodási engedély tartama öt év. Ezután minden további nélkül lehet hosszabbítani, ha az igénylő megfelel a körülményeknek.

Az EU vagy Efta országokon kívülről érkezők akkor kapják meg az engedélyt visszavonulásra Svájcban, ha elmúltak 55 évesek, közeli kapcsolatokat ápolnak Svájccal (például gyakori tartózkodás, Svájcban lakó családtagok), nem folytathatnak többet jövedelemszerző tevékenységet külföldön vagy Svájcban, vagyonuk nagyrészét Svájcba helyezik és rendelkeznek a szükséges anyagi forrásokkal.

Ezen kívül teljes körű egészségügyi és baleset biztosítást kell kötniük Svájcban. Svájci ingatlantulajdon nem számít elég “szoros kapcsolatnak” Svájccal.

Ha több tudásra van szüksége a svájci nyugdíjas évekről, akkor vegye fel a kapcsolatot a kantonális bevándorlási hivatalokkal, ezt a Szövetségi Migrációs Hivatal segítségével teheti meg a legegyszerűbben.

Bejelentkezés
Regisztráció Ingyenes regisztrációs lehetőség!

Feliratkozás hírlevélre

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Bankkártyás fizetési szolgáltató: CIB Bank Zrt.
CIB BANK
Elfogadott kártyák:
MasterCard, VISA, VISA ELECTRON, Maestro